top of page
lycklig affärsman

Träffsäker rekrytering för besöksnäringen

För arbetsgivare: Arbetsgivare
AdobeStock_410162819.jpeg

Behovsanalys och process

VI FÖRSTÅR ER AFFÄR

Senior affärskvinna

Search och urval

TA DEL AV VÅRT STORA NÄTVERK

Trygg affärskvinna

Kandidatpresentation och beslut

VI ÄR MED ER HELA VÄGEN

För att skaffa dig en förståelse för alla våra rekryteringstjänster, kontakta oss idag så hjälper vi gärna till.

Vårt framgångsrika arbetssätt

Den senaste tiden har spelplanen förändrats kraftigt och därmed även företagens behov. Som experter inom rekrytering för besöksnäringen skapar Growisit affärsvärde för er organisation genom en stor förståelse för ert specifika behov, kombinerat med vår genuina passion för långsiktiga samarbeten.

Skräddarsydda lösningar

Vi har arbetat operativt i de flesta ledande rollerna vilket gör att vi förstår era utmaningar och er verksamhet. Det betyder att vi kan leverera en skräddarsydd lösning för just er organisation. 

Seniora konsulter

Vi har lösningen för ert företag när ni vill utöka arbetsstyrkan permanent eller när ni behöver täcka upp era toppar. På Growisit har vi seniora konsulter som hjälper er och är certifierade användare av psykologiska tester vid personbedömning i arbetslivet. Oavsett vilken utmaning ni står inför så har Growisit garanterat en lösning som passar er, till ett fast och kostnadseffektivt pris.


Kontakta oss redan idag, så lovar vi att återkomma inom fyra timmar per telefon eller mail.

För arbetsgivare: Text

"Rekryteringen sköttes på ett mycket effektivt och professionellt sätt, från början till slut. Det kändes som att våra behov verkligen kom fram och att detta lyckades matcha med rätt kandidat.

Vi är väldigt nöjda med utfallet och samarbetet." 


CHARLOTTE AXENFALK, GROW HOTEL

"Rekryteringen och HR-stödet sköttes på ett perfekt sätt. Snabb process, kostnadseffektivt, bra återkoppling och en lyckad rekrytering är det jag tar med mig. Kommer att använda Growisit igen."

JOEL HANSSON, STAYINBUSINESS

För arbetsgivare: Rekommendationer

Ett urval av de roller vi rekryterar

VD
General Manager
Driftschef
Regionchef
Operations Manager
Platschef
Affärsområdeschef
Hotellchef
Receptionschef

Restaurangchef
F & B Manager
Commercial Director
Försäljningschef
Sales Manager
Key Account Manager
Inhouse Sales Manager
Kökschef
Sous Chef
Projektledare

Revenue Manager
Channel Manager
Distribution Manager
CFO
Business Controller
Ekonomichef
HR Chef
Marknadschef
Marknadskoordinator
E-commerce Manager

För arbetsgivare: CV
AdobeStock_169983116.jpeg

Vår process

FRAMGÅNGSRIK REKRYTERING I BESÖKSNÄRINGEN

1. Första kontakt - behovsanalys

Som ett första steg gör vi en gemensam analys av ert behov, vad vi på Growisit kan hjälpa er med och hur vi skapar ett resultat på det mest effektiva sättet. I analysen ingår en nulägesbeskrivning och vad ni vill uppnå framåt med er verksamhet samt vilken kultur och värderingar som finns i er organisation. Allt för att hitta rätt kandidat. 

2. Förslag på upplägg och offert

Utifrån behovsanalysen återkommer vi med ett förslag på process och upplägg till en fast kostnad. För oss är det viktigt att processen är transparent och tydlig för dig som kund.

3. Vi börjar söka

Vi matchar våra kandidater mot era behov och annonserar tjänsten i våra kanaler. Vid behov söker och annonserar vi bredare samt söker upp och kontaktar personer som inte själva aktivt söker nytt jobb.

4. Urval

Här möter vi och intervjuar de kandidater som matchar de krav och förväntningar ni har. Vi lägger även stor vikt på att kandidaterna passar in i de värderingar och den kultur som ert företag har. Syftet är att skapa en perfekt match där både kandidat och företag är vinnare. De kandidater som matchar arbetsprofilen blir utvalda, intervjuade och vi genomför en personlighetsanalys.

5. Vi presenterar kandidater

Utifrån den överenskomna och beskrivna processen presenterar vi ett antal kandidater som ni får träffa. Vi hanterar inbokning av intervjuer, allt för att det ska vara så enkelt och smidigt för er som möjligt. 

6. Beslut

Efter intervjuerna och beslut om vilken eller vilka kandidater ni vill gå vidare med utför vi referenstagning samt ytterligare bakgrundskontroll.

7. Anställning

Anställningsavtalet skrivs med vald kandidat. Vi är gärna med i processen för on-boarding av den nya medarbetaren och i off-boarding av den tidigare medarbetaren. Allt för att det ska bli så effektivt och affärsmässigt som möjligt.

8. Garanti

Om anställningen av kandidaten upphör inom de första tre månaderna efter det att anställningen påbörjats sker en omstart av uppdraget utan ytterligare arvode.


9. Tid

Vi beräknar att rekryteringen tar 6 - 8 veckor från start till signerad anställning. 

10. Fortsatt kontakt

Alla samarbeten vi gör ska vara långsiktiga. Vi vill därför ha en fortsatt kontakt och uppföljning framåt för att se att rekryteringen blev lyckad och skapade de värden som avsågs.

För arbetsgivare: Välkommen
bottom of page